IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Aktieudbud
maj2021

Garanteret emission

Efter et år med Covid-19 står de fysiske events igen til comeback. De virtuelle events er kommet for at blive – men fremtiden tilhører de værktøjer, der ubesværet binder den gode gamle oplevelse sammen med den virtuelle.

Conferize har en helt unik position i forhold til dette. Med et nyt hold, nye investorer og en fokuseret salgsstrategi står vi klar til at at realisere potentialet i platformen.

Conferize A/S udbyder nu op til 77.304.570 aktier til kurs 0,22 kr. – med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Først til mølle for nye investorer.

Tegn nye aktier fra mandag d. 3. maj kl. 9.00 til tirsdag d. 18. maj kl. 17.00. Skriv til udbud@conferize.com  eller tegn gennem din bank/investeringsplatform.

VIGTIG MEDDELELSE

Denne hjemmeside er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal udelukkende træffes på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

Sådan tegner du aktier

Du kan tegne nye aktier til kurs DKK 0,22.

Du skal bruge et aktiedepot og tilhørende bankkonto. Hvis du allerede investerer i aktier, så har du et depot i forvejen – men er du helt ny i aktieverdenen, så skal du først oprette et aktiedepot.

Har du brug for hjælp til processen, så skriv til udbud@conferize.com eller ring til os på +45 31 21 17 26

Er du aktionær? Så får du et brev fra din bank – følg instrukserne for at udnytte tilbuddet

I. Du er allerede aktionær

Eksisterende aktionærer har fortegningsret. Det betyder, at du står først i køen til at udnytte tilbuddet. Hvor meget du kan udnytte af tilbuddet, afhænger af, hvor mange aktier du ejer d. 29. april 2021. Du bliver nemlig tildelt 2 tegningsretter for hver aktie, som du ejer. Hver tegningsret giver dig ret til at tegne 1 nye aktie til kurs DKK 0,22. Du kan se de tildelte tegningsretter på dit aktiedepot.

I din eBoks, netbank eller email har du – eller vil du modtage – et brev fra din bank om, at du har fået et tilbud fra Conferize om at tegne nye aktier.

For at tegne nye aktier, skal du blot følge instrukserne i brevet. Hold øje med de frister, som din bank har angivet.

Hvis du ikke når at afgive en tegningsordre via din bank, kan du frem til tirsdag d. 18. maj 2021 også benytte dig af de fremgangsmåder, som ikke-eksisterende aktionærer skal benytte.

II. Du er ikke aktionær

Hvis du ikke er aktionær, men alligevel ønsker at gøre brug af tilbuddet, så kan du enten afgive et tegningsønske direkte til os – eller opkøbe tegningsretter.

* Du kan sende en mail med dit tegningsønske til udbud@conferize.com – eventuelt vedhæfte en tegningsblanket med oplysningerne i.

eller

* Du kan bede din bank om at erhverve tegningsretter på markedet og efterfølgende bede dem om at udnytte dem på dine vegne. Du vil være garanteret tildeling i det omfang, at du har erhvervet tegningsretter.

eller

* Du kan selv købe tegningsretter via din investeringsplatform (søg efter ISIN koden: DK0061536661 – de hedder “Conferize AS/T-ret”). Du skal efterfølgende huske at udnytte dem (typisk under Corporate Actions). Fristen for dette afhænger af din bank/investeringsplatform.

Kære aktionær i Conferize

Det har været en turbulent tid for selskabet.

Udbruddet af Covid-19 har for en tid vendt eventverdenen på hovedet – og i efteråret var det lige ved at koste selskabet livet.

Men nu vender det. Med den fremadstormende vaccination af verdens befolkninger, vil det snart igen blive hverdag at mødes. Behovet for at mødes fysisk til events vil stå stærkere end nogensinde før. Og der vil igen være brug for en event platform som Conferize.

Med en ny kreds af investorer i selskabet, er der etableret et nyt hold omkring Conferize. Vi har revideret markedsstrategien – og er klar til at realisere potentialet i platformen.

For at give alle eksisterende aktionærer de samme muligheder for at være med, inviterer vi nu dig og de mere end 2.000 andre aktionærer i Conferize med i den kommende emission. For hver aktie, som du ejer, har du mulighed for at tegne 2 nye aktier – og såfremt du har appetit på flere aktier til favørkursen på 0,22 kr., er der mulighed for at ønske flere.

I de kommende dage vil du modtage et brev fra din bank, der fortæller om tilbuddet om at tegne nye aktier til Conferize A/S. Følg instrukserne i brevet, hvis du vil udnytte det favorable tilbud.

 

Tak for din fortsatte støtte. 

Claus Bretton-Meyer
Formand for bestyrelsen
Conferize

En mavepuster til eventmarkedet

De økonomiske konsekvenser af Covid-19 har været voldsomme. De fleste lande har oplevet recession, øget arbejdsløshed og fattigdom. Enkelte EU-lande har set deres økonomi skrumpe med op til 20 pct.

Udbruddet af Covid-19 ramte samfundet hårdt. I forsøget på at inddæmme smitten valgte flere lande at indføre skrappe restriktioner på alle former for fysisk samvær, grænser blev lukket og flere lande etablerede udgangsforbud.

En kollapset eventindustri

En direkte og hurtig konsekvens af restriktionerne var, at markedet omkring fysiske events kollapsede totalt.

I midten af 2020 stod det klart, at 2 ud af 3 events var blevet aflyst eller udskudt. Store dele af den globale milliard industri var forsvundet fra den ene dag til den anden. Hotel- og restaurationsbranchen, luftfartsbranchen og andre følgeindustrier var lagt døde.

Virtuelle events

Mange eventarrangører forsøgte at kigge nye veje. De vendte sig mod virtuelle events.

Men de virtuelle events var komplet ukendt territorium. Pludseligt var alle nybegyndere og de mindste lavpraktiske spørgsmål om selve afviklingen af eventet tog hele opmærksomheden.

Hvilke værktøjer kan man bruge? Og hvordan gør man det? Hvad kan man stole på?

De fleste leverandører af event værktøjer var lige så meget i vildrede. Langt de fleste værktøjer til event management var ikke gearet til virtuelle events, og alle spillere i markedet måtte lede mere eller mindre panisk efter løsninger.

Et helt nyt konkurrentbillede

Med de virtuelle events og behovet for virtuelle sessioner, kom helt andre dominerende konkurrenter på banen.

I løbet af 2020 blev vi alle introduceret for Google Meet, Microsoft Teams, Zoom og mange andre virtuelle møde- og samarbejdsplatforme.

Hele eventindustrien var ved udgangen af 2020 blevet vendt på hovedet.

Men nu vender det.

Med den fremadstormende vaccination af verdens befolkninger, står de fysiske events til comeback i 2021.

To ud af tre eventarrangører står klar til at bruge flere penge end før på fysiske events.

Det står tydeligt for de fleste, at de digitale værktøjer byder på nye muligheder – men samtidigt står det lysende klart, at virtuelle events hverken nu eller i fremtiden kan erstatte fysiske events. Den fysiske oplevelse har værdi i sig selv.

En ny virkelighed banker på – de hybride events, hvor den fysiske oplevelse ledsages af virtuelle elementer.

Fremtiden tilhører de event værktøjer, der ubesværet binder den traditionelle fysiske oplevelse sammen med den virtuelle.

Dét har Google Meet, Microsoft Teams eller Zoom ikke noget bud på.

Der bliver igen plads til en platform som Conferize.

Comeback til fysiske events – og en ny virkelighed

En stor industri,  store budgetter…
og alt for meget spild.

Eventindustrien er en global milliard industri – og selvom Covid-19 satte den fysiske eventindustri på pause i 2020 – er det ganske tydeligt, at der fremadrettet fortsat vil blive investeret mange penge og masser af tid i at arrangere events. Men det er alt for meget spild. Tiden bliver brugt forkert.

Eventindustrien er gammel – men meget fragmenteret. Der er ingen etableret måde at gøre det på – og der er ingen klar markedsleder. Og med de mange værktøjer til virtuelle events er kompleksiteten kun blevet større.

Forskelligartede og usammenhængende værktøjer

Rigtigt mange eventarrangører slås med forskelligartede og usammenhængende værktøjer. Man er tvunget til at benytte et værktøj til eventets website, et andet til billetsalg, et tredje til kommunikation med eventets deltagere og et fjerde til spørgeskemaer osv. osv.

Det er ikke usædvanligt at bruge 5-6 værktøjer. Alle værktøjer som hver især løser en vigtig opgave, men som aldrig har været tænkt ind i en event sammenhæng.

Det kræver virkelig en indsats at sætte sig ind i alle disse værktøjer og holde styr på dem – og alene

flytningen af data mellem værktøjer knækker hurtigt halsen på selv den mest erfarne arrangør.

Tiden bliver brugt forkert

Det er ikke underligt, at meget af tiden går med praktiske ting omkring eventet. Man har simpelthen hverken tid eller energi til at fokusere på dét, der virkelig gør en forskel: skræddersy indholdet til eventet, skaffe de rigtige speakere, invitere de rigtige deltagere, skabe en god oplevelse og ikke mindst sikre en ordentlig opfølgning, så man formår at konvertere deltagere til faktiske kunder. Det er spild af tid, ressourcer og potentiale!

Det forandrer Conferize.

 

Conferize: Et værktøj – en platform

Conferize platformen er fra starten tænkt og udviklet til eventindustrien. En samlet platform, der hjælper med alt omkring planlægning, afvikling og opfølgning.

Allerede fra dag 1 frigiver Conferize tid – ikke mere spild.

Event arrangøren får tid til alt dét, der tæller: indholdet og oplevelsen. Med Conferize kan det komme til at handle om kvaliteten og værdien af eventet fremfor praktikken. Den går som en leg.

Det er en unik position for Conferize

Conferize product proces flow chart

En platform
til det hele …
til alle typer af events …

Conferizes platform understøtter planlægning, afholdelse og opfølgning af alle typer af events
både online og on-site, og kombinationer heraf.

Platformen understøtter konferencer, seminarer, webinarer, produkt-præsentationer uddannelsesprogrammer og mange flere.

Alle typer af events på platformen kan afholdes som enkeltstående begivenheder og som serier af flere arrangementer.

Forventninger.

Markedssituation i efteråret 2020 var ved at tage livet af selskabet. Men med genåbningen af samfundet og erkendelsen af at de stærke virtuelle spillere ikke leverer de nødvendige løsninger til de fysiske events, ligger strategien klar.

Med midlerne fra dette udbud skal markeds-relevansen af Conferize konsolideres og der skal sættes skub i salget.

Den første opgave efter, at nedlukningen af selskabet blev afværget, var at sætte et nyt team – og re-orientere og skærpe salgsstrategien.

Formålet var klart: konsolidere markedsrelevansen af Conferize og udvikle en ny salgsstrategi, der kan udnytte åbningerne i markedet og potentialet i platformen.

Det er nu sket.

De første skridt er taget til at re-positionere Conferize i markedet i 2. kvartal. 

Der er lanceret en ny hjemmeside, ny markedskommunikation og en ændret abonnements- og betalingsstrategi, direkte orienteret mod det professionelle segment. 

 

Der er formuleret en ny salgsstrategi og salgsteamet sidder klar til at drive salget fremad med et indledende fokus på det nordiske marked.

Platformen er klar – og med midlerne fra dette udbud, kan de første skridt af strategien hen mod profitabel vækst realiseres.

Selskabet vil senere udforske mulighederne for at definere og dominere vertikaler i markedet.

I takt med konsolideringen af platformen, er det strategien at etablere partnerskaber med stærke tech-partnere, så Conferize platformen fremadrettet indgår naturligt i øko-systemet omkring disse tech-partnere.

Det er selskabets forventning, at der etableres et positivt cash flow i løbet af 2022.

 

>>> salg.

Conferizes platform er til alle, der i professionelle sammenhænge arrangerer events – hvad enten events er kernen i deres forretning, eller om de bruger events til marketing og salg.

I de kommende måneder handler det om at manifestere Conferize på de nordiske markeder.

Med en konkurrencedygtig prissætning og en platform, der sparer tid for den enkelte arrangør fra dag ét, så vil salgsstrategien indledningsvis være funderet på direkte salg til beslutningstagere i Norden.

Der vil endvidere blive etableret partnerskaber med andre spillere i eventindustrien.

Conferizes ”Customer Succes Team” hjælper arrangørerne i gang med det samme på platformen og sikrer, at platformens løfte om sparet tid og mindre bøvl leveres med det samme. Det giver loyalitet og omsætning.

>>> teknologi.

I modsætning til konkurrenterne leverer Conferize en komplet, åben og moderne platform. Platformen skal integrere naturligt ind i kundernes hverdag – og være en katalysator for gode events og aldrig en barriere.

Conferizes platform samler og integrerer funktionalitet, der typisk spredt ud over mange forskellige løsninger og værktøjer. Med Conferize får kunden én platform til det hele.

Men Conferize skal aldrig blive en barriere for valg af andre værktøjer, når der er behov for det. Conferize skal derimod gøre andre gode værktøjer hos endnu bedre.

Allerede nu kan platformen benyttets med eksisterende teknologier som Microsoft Teams,

Facebook Live, Zoom og Cisco WebEx -og integrere op med markedsledende CRM og ERP systemer.

Conferize skal etablere stadigt flere partnerskaber med markedsledende værktøjer indenfor hver deres felt, så Conferize platformen i stadigt højere grad integrerer naturligt ind i kundernes hverdag.

Conferize skal være vores kunders vej til fantastiske events.

>>> organisation.

Conferize skal være lean og skalérbar. Med en lille kerne af nøglemedarbejdere i Danmark – og et samlet professionelt tech team offshore holdes udgifterne nede og skalerbarheden oppe.

Kort om udbuddet

Udbuddet
Conferize udbyder 77.304.570 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 i en emission med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer (Udbuddet).

Minimumsudbuddet udgør 40.000.000 stk. Udbudte Aktier

Forhåndstilsagn
Der er forud for offentliggørelsen af Udbuddet afgivet bindende forhåndstilsagn på i alt 40.681.816 stk. Udbudte Aktier.

Minimumsudbuddet er herved garanteret.

Tegningsretter
Hver aktionær bliver ved skæringsdatoen d. 29. april kl. 18.00 (dansk tid) tildelt to Tegningsretter pr. én eksisterende aktie

En Tegningsret giver ret, men ikke pligt, til at tegne én Udbudt aktie a nominelt DKK 0,10.

Tegningskurs
Tegningskursen er DKK 0,22 pr. Udbudt Aktie.  

Tegningsperiode
Tegningsperiode for udnyttelse af Tegningsretter løber fra 3. maj 2021 kl. 09.00 til 18. maj 2021 kl. 17.00.

Tegning af Udbudte aktier sker gennem investors kontoførende institut i Tegningsperioden.

Tegningsretter bortfalder uden kompensation til indehaveren når tegningsperioden afsluttes.

Resterende Aktier, som ikke er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter, kan tegnes af investorer, der har afgivet et bindende forhåndstilsagn om tegning, eller har afgivet yderligere tegningsønske via tegningsblanket inden udløbet af tegningsperioden.

Handel med Tegningsretter
Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0061536661.

Handelsperioden for tegningsretter løber fra 28. april 2021 kl. 09.00 til 12. april 2021 kl. 17.00.

Grænser for tegning
Det mindste antal Udbudte Aktier, som en indehaver af Tegningsretter kan tegne, er én Udbudt Aktie. Der er ingen maksimumsgrænse.

Tegningsønsker om Resterende Aktier skal minimum være på 5.000 Aktier a nominelt DKK 0,10.

Tilbagekaldelse af tegningsordrer
Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter eller afgivelse af tegningsønsker om Resterende Aktier er bindende for investor og kan ikke tilbagekaldes eller ændres.

Betaling og levering af Udbudte Aktier
Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal der betales DKK 0,22 (Tegningskursen) pr. Udbudt Aktie, der tegnes.

Efter indbetaling vil investorer få leveret Udbudte Aktier i form af midlertidige aktier (ISIN-kode DK0061536588) til investors konto i VP Securities. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt d. 27. maj 2021.

ABetaling for Resterende Aktier skal ske umiddelbart efter meddelt tildeling af Resterende Aktier til de enkelte investorer, dog senest d. 26. maj 2021

Gennemførelse af Udbuddet
Resultatet af Udbuddet forventes offentliggjort d. 27. maj 2021 – og registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen umiddelbart efter.

Tilbagekaldelse af udbuddet
Ved force majeure kan udbuddet tilbagekaldes.

Ved tilbagekaldelse annulleres allerede foretagne udnyttelser af tegningsretter, samt afgivne tegningsønsker. Der vil ikke blive udstedt Udbudte Aktier – og indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt (fratrukket eventuelle transaktions-omkostninger).

Handler med Tegningsretter annulleres ikke.

Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En tilbagekaldelse vil blive meddelt straks via Nasdaq.

Gældende lov
Udbuddet gennemføres og de Udbudte Aktier udstedes i henhold til dansk lov.

Ret til udbytte
De Udbudte Aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med tidspunktet for registrering af kapital- forhøjelsen for de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen.

De Udbudte Aktier giver samme ret til udbytte som de eksisterende aktier.

Udvalgte risikofaktorer ved selskabet

Finansiering af driften
Selskabet har ikke et positivt cash flow – og er afhængig af fortsat tilførsel af kapital.

Såfremt Selskabet ikke lykkes med at etablere et positivt cash flow indenfor rammerne af den kapital, der tilføres ifm. denne emission, vil der være behov for yderligere kapitaltilførsel.

Er dette ikke muligt, vil Selskabet skulle afsøge alternative muligheder, som partnerskab, afhændelse af aktiviteter og aktiver mv. Dette kan ultimativt indebære, at aktionærerne mister deres investering.

Et globalt og konkurrence intenst marked
Selskabet opererer på et globalt marked og er fortsat sårbart i forhold til større globale hændelser – og/eller konkurrenters udvikling af teknologier, produkter eller ydelser, der kan gøre Conferizes platform overflødig.

Udvikling af skalerbar og konkurrencedygtig platform
Selskabet er fortsat afhængigt af at udvikle og udbyde en skalerbar og konkurrencedygtig platform til Event Management.

Hvis dette mod forventning ikke lykkes, kan det få negative konsekvenser for muligheden for at etablere et positivt cash flow.

Underleverandører
Selskabet er afhængig af 3. parts IT-baserede driftssystemer, hvis driftsmæssige ustabilitet og evt. nedbrud kan obstruere selskabets leverancer.

Omdømme
Kvalitetsbrist eller fejl i forbindelse med leverancer kan påvirke selskabets omdømme.

Nøglepersoner og medarbejdere
Selskabet er afhængigt af nøglepersoner og fortsat tilgang af kompetente medarbejdere.

Lovgivning
De fælleseuropæiske regler for persondata (GDPR) påvirker mulighederne for at håndtere data og kan ultimativt forringe kundeoplevelsen af Conferizes platform.

Selskabets ydelser og dets virke kan endvidere i andre sammenhænge blive hæmmet af ændringer i gældende lovning.

Udvalgte risikofaktorer ved selskabets aktier

Udbuddet
Enhver handel i tegningsretter eller aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de involverede parters egen regning og risiko.

Prisfastsættelse af Selskabets aktier
De udbudte Aktiers prisfastsættelse afhænger af Selskabets fremtidige drift, udviklingen i Selskabets forretningsområder samt en række andre forhold, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Der er derfor risiko for, at kursen på Aktierne kan udvikle sig negativt.

Likviditet i Selskabets aktier
Likviditeten i et selskabs aktie er af væsentlig betydning for prissætningen.

En aktionær kan ikke garanteres at kunne købe eller sælge aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på Aktien.

Aktieudbytte
Selskabet har hidtil ikke udbetalt udbytte og har ingen intention om udbetaling inden for de næste år.

Udvanding
I forbindelse med kapital-forhøjelser, herunder det igangværende udbud, vil aktionærer, der ikke deltager i forhøjelsen pro rata, opleve, at deres ejerandel af Selskabet bliver mindre.

OBS! Ovenstående lister er ikke udtømmende – og er ikke præsenteret i prioriteret rækkefølge.

Tidsplan

 • Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 27. april 2021
 • Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter: 28. april 2021
 • Handelsperioden for Tegningsretter begynder: 28. april 2021, kl. 9.00 (dansk tid)
 • Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 29. april 2021, kl. 18.00 (dansk tid)
 • Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: 3. maj 2021, kl. 9.00 (dansk tid)
 • Handelsperioden for Tegningsretter slutter: 12. maj 2021, kl. 17.00 (dansk tid)
 • Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 18. maj 2021, kl. 17.00 (dansk tid)
 • Allokering af Resterende Aktier: 20. maj 2021
 • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 27. maj 2021
 • Gennemførelse af Udbuddet og registrering i Erhvervsstyrelsen : 27. maj 2021
 • Optagelse til handel med Udbudte Aktier under den eksisterende ISIN-kode: 31. maj 2021

 

Conferize Logo

Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com