Annual General Meeting 19 March 2019

This event is completed

See the general assembly protocol

Til aktionærerne i Conferize A/S.

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019 i Conferize A/S tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte

årsregnskab.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen.

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse ved udnyttelse af GEM facilitet.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til GEM.

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser.

7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

8. Eventuelt.

‍Læs mere

Link: Baggrund Generalforsamling 2019

Link: Brev fra CEO og founder

See the general assembly protocol

March 19 2019, 16.00 PM

Sølvgade 38F, st.
1307 København K

Links

Notice

Registration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal

Letter of votes and proxy form