Annual General Meeting 2020

This event is completed

See the general assembly protocol

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Conferize A/S torsdag d. 28.maj 2020 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte

årsregnskab.

4. Valg af bestyrelse.

a.     Genvalg af Lars Kolind til bestyrelsen

b.     Genvalg af Morten Mathiesen til bestyrelsen

c.      Genvalg af Carsten Brogaard Jensen tilbestyrelsen

d.     Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen

e.     Valg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen

5. Valg af revisor.

6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

7. Eventuelt.

See the general assembly protocol

Afholdes elektronisk.

 

Links

NoticeRegistration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal

Letter of votes and proxy form