Annual General Meeting 2021

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2021 i Conferize A/S onsdag d. 12. maj 2021 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

4. Valg af bestyrelse.

a.     Genvalg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen

b.     Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen

c.     Genvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsen

d.     Genvalg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen

5. Valg af revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen

a.     Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning

b.     Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants

7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

8. Eventuelt.

Afholdes elektronisk.

 

Links

Indkaldelse

Anmodning om deltagelse

Blanketter til fuldmagt og brevstemme 

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal