Annual General Meeting April 18 2018

This event is completed

See the general assembly protocol

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i Conferize A/S onsdag d. 18. april 2018 kl. 15:00. Generalforsamlingen afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af revisor.
  6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
  7. Eventuelt.

See the general assembly protocol

April 18, 2018 3:00 PM

Ground Floor
Sølvgade 38 F
1307 København K

 

Links

NoticeRegistration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal

Letter of votes and proxy form