Extraordinary General Meeting 28 Nov 2019

This event is completed

See the general assembly protocol

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling 2019 i Conferize A/S torsdag d. 28. november 2019. Generalforsamlingen afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

Dagsordenen er følgende:

1.     Valg af Laura Lindahl til bestyrelsen

2.     Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsretterser

3.     Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af den nuværende bestyrelse med henblik på at indvælge Laura Lindahl i bestyrelsen.

Herudover indkaldes generalforsamlingen med henblik på at øge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsretter (warrants) i henhold til selskabslovens § 169.

See the general assembly protocol

November 28, 2019 10:00 AM

Sølvgade 38F, st.
1307 København K

 

Links

NoticeRegistration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portalLetter of votes and proxy form