Extraordinary General Meeting 4 June 2019

This event is compleeted.

See the general assembly protocol

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling 2019 i Conferize A/S tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

Dagsordenen er følgende: 

1.     Valg til bestyrelsen

a.     Valg af Lars Kolind til bestyrelsen

b.     Valg af Morten Mathiesen til bestyrelsen

c.      Valg af Carsten Brogaard Jensen til bestyrelsen

2.     Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser

a.     Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission

b.     Bemyndigelse til bestyrelse til udstedelse af warrants til GEM

3.     Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af den nuværende bestyrelse med henblik på at indvælge Lars Kolind, Morten Mathiesen og Carsten Brogaard Jensen i bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtræder Martin Ferro-Thomsen og Christiane Vejlø af bestyrelsen.

Herudover indkaldes generalforsamlingen med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser, så der inden udgangen af første halvår af 2019 kan igangsættes en ny fortegningsemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

 

See the general assembly protocol

June 4, 2019 10:00 AM

Sølvgade 38F, st.
1307 København K

 

Links

NoticeRegistration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal

Letter of votes and proxy form