Extraordinary General Meeting 5 March 2021

Denne begivenhed er overstået.

Se generalforsamlingsprotokollatet.

Kære Aktionær

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S (”Selskabet”) fredag d. 5. marts 2021 kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

I det omfang, at generalforsamlingen ikke vil kunne afvikles elektronisk på betryggende vis, vil generalforsamlingen blive udskudt.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg til bestyrelsen

1a. Valg af Nicolai Bille Krogh

2. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser

2a. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer

2b. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

3. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen med henblik på at indvælge Nicolai Bille Krogh i bestyrelsen.

Herudover indkaldes generalforsamlingen med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser, så der inden udgangen af første halvår af 2021 kan afholdes en ny fortegningsemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer – og eventuel emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

March 5, 2021 12:00 PM

Afholdes elektronisk.

Links

Notice

Registration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal

Letter of votes and proxy form