Extraordinary General Meeting 8 Dec 2020

This event is completed

See the general assembly protocol

Kære Aktionær

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S (”Selskabet”) tirsdag d. 8. december 2020 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

I det omfang, at generalforsamlingen ikke vil kunne afvikles elektronisk på betryggende vis, vil generalforsamlingen blive udskudt.

Dagsordenen er følgende:

1. Redegørelse for planerne for den fremtidige drift og udvikling af selskabet
2. Valg til bestyrelsen
a. Valg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsen
b. Valg af Mickey Aissa Soussah til bestyrelsen
3. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af den nuværende bestyrelse med henblik på at indvælge Rolf Jan Lynge Olsen og Mickey Aissa Soussah i bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtræder Lars Kolind, Morten Mathiesen og Carsten Brogaard Jensen af bestyrelsen.

See the general assembly protocol

December 8, 2020 11:00 AM

Afholdes elektronisk.

 

Links

Notice

Registration form

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Selskabets aktionær portal

Letter of votes and proxy form